"ข้าวปลอดสาร ชาวบ้านคิด ทอผ้าขิดแพรวา ประชาราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำบุญประเพณี สามัคคีร่วมคิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพลังแผ่นดิน" * องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โทร 0-4552-3918 *
 
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ว่า  กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครกองหนุนจากทุกเหล่าทัพเพื่อข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม 2554  ถึง วันที่ 25  กันยายน 2554  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่โรงเรียนฝึกทหารและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กรักษาราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ วุฒิการศึกษาระดับมัธยนศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
บุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษาระดับมัธยนศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
สุขภาพแข็งแรง
สูง 165 ขึ้นไป
นับถือศาสนาพุทธ
ไม่มีรอยสักต์
ไม่มีประวัติคดีอาญาและยาเสพติด
ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
ว่ายน้ำเป็น
กำหนดการและการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 25 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 0-4552-3918 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
infographics
เข้าสู่ระบบ
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
คสช
bangkokidea
อำนาจเจริญ
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ท้องถิ่นอำนาจเจริญ
สายด่วนรัฐบาล
ททท
ร้องทุกข์
กระทรวงมหาดไทย
สสส
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสรรพากร
ธกส.
กรมอุตุนิยมวิทยา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น