"ข้าวปลอดสาร ชาวบ้านคิด ทอผ้าขิดแพรวา ประชาราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำบุญประเพณี สามัคคีร่วมคิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพลังแผ่นดิน" * องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โทร 0-4552-3918 *
 
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ว่า  กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครกองหนุนจากทุกเหล่าทัพเพื่อข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม 2554  ถึง วันที่ 25  กันยายน 2554  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่โรงเรียนฝึกทหารและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กรักษาราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ วุฒิการศึกษาระดับมัธยนศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
บุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษาระดับมัธยนศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
สุขภาพแข็งแรง
สูง 165 ขึ้นไป
นับถือศาสนาพุทธ
ไม่มีรอยสักต์
ไม่มีประวัติคดีอาญาและยาเสพติด
ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
ว่ายน้ำเป็น
กำหนดการและการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 25 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 0-4552-3918 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ห้วยไร่
bangkokidea
อำนาจเจริญ
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ท้องถิ่นอำนาจเจริญ
สายด่วนรัฐบาล
ททท
ร้องทุกข์
กระทรวงมหาดไทย
สสส
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสรรพากร
ธกส.
กรมอุตุนิยมวิทยา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น